Nainstalujte si:
       

Překlad enemy


enemy = nepřítel (hromad.); nepřátelé; nepřátelský; protivník; odpůrce; nepřátelský agent
sworn enemy = zapřisáhlý nepřítel; zapřísáhlý nepřítel; hold an enemy = zdržovat nepřítele; desert to the enemy = zběhnout k nepříteli;
spy on the enemy = vyzvídat pro nepřítele;

Překlad enemy z webu:
The enemy escaped.  Nepřítel unikl.
How about enemy shipping?  A co nepřátelský loďstvo?
He was in enemy territory.  Je na nepřátelském území.
And that gives the enemy power.  Kdo je nepřítel?
We're not gonna let the enemy get it.  Nedovolíme, aby se jí zmocnil nepřítel.
I know the location of every enemy group.  Znám polohu každé nepřátelské skupiny.
The logical first target is always the enemy flagship.  Nepřátelská vlajková loď je vždy logicky prvním cílem.
Why, he wondered, had he taken on the enemy singlehanded?  Proč, napadlo ho, se na nepřítele vrhl sám?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenergy   energy level   enforce   enforce the law   enforcement   engaged   engaged in   engagement