Nainstalujte si:
       

Překlad endurance


endurance = výdrž; odolnost; vytrvalost; trpělivost (snášet co); snášení; trpění; snesitelnost; vydržení; trvání; odolnost snášet utrpení; statečnost (v utrpení); trvanlivost; zátěž; stálost; pevnost; snesení; akční radius; dlouhodobý výkon; výdržnost; únavový
fire endurance = požární odolnost; požární trvanlivost;
thermal endurance = tepelná odolnost; tepelná stabilita;

Překlad endurance z webu:
Endurance or stupidity?  Vytrvalost nebo hloupost?
His speed, toughness and endurance were obvious.  Jeho síla, rychlost a vytrvalost byly výjimečné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenema   enemy   energy   energy level   enforce   enforce the law   enforcement   engaged