Nainstalujte si:
       

Překlad endorsement


endorsement = souhlas; potvrzení; podpora; indosament; rubopis; převod (rubopisem); žiro; podepsání na rubu; doložka; poznámka; schválení; dodatek; podpis na rubu; převod rubopisem; doložka k pojistce; indosování; žíro; indocase; indosace; převod směnky; indosant
bank endorsement = bankovní indosament; žiro banky;
blank endorsement = biankožiro; biankorubopis; bianko žiro; bianco žíro; blanketní rubopis;
conditional endorsement = podmíněné žiro; podmíněný indosament;
full endorsement = plná podpora (2. p.);
endurance   enema   enemy   energy   energy level   enforce   enforce the law   enforcement