Nainstalujte si:
       

Překlad end to


end to = ukončení (2. p.); zastavení (2. p.); konci k sobě
put an end to = ukončit;

Překlad end to z webu:
An end to that, tonight.  S tím vším je dnes konec.
I want an end to this.  Chci tohle skončit.
We shall put an end to that.  Tomuhle uděláme konec.
He stood and called an end to this meeting.  Vstal a ukončil poradu.
Never mind, he said, and here's an end to chat.  Teď se na to vykašli, řekl, konec řečí.
The knighthood was useful, but that was an end to it.  Baronský titul byl užitečný, ale to také bylo všechno.
He was a huge brand of pain from one end to the other.  Celé tělo byla jedna ohromná bolest.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorending   endocarditis   endorsement   endurance   enema   enemy   energy   energy level