Nainstalujte si:
       

Překlad end play


end play = axiální vůle; koncová vůle; konečný výsledek
piston ring end play = mezera pístního kroužku;
end to   ending   endocarditis   endorsement   endurance   enema   enemy   energy