Nainstalujte si:
       

Překlad end plate


end plate = čelní stěna; zadní čelo vozidla; ložiskový štít (motoru); koncová deska; axiální vůle
pole end plate = krajní plech pólu; stahovací deska pólu;
end play   end to   ending   endocarditis   endorsement   endurance   enema   enemy