Nainstalujte si:
       

Překlad encumbrance


encumbrance = břemeno; zatížení; překážka; zadlužení; hypotéka; dluh; závazek (tíživý); závislá osoba; dítě; rodinný příslušník; odpovědnost; finanční břemeno; přítěž; zatížení nemovitosti (např. hypotékou); břímě; obtíž; zadluženost; encyklický
without encumbrance = bezdětný; bez závazků (rodinných, tíživých);
end cover   end plate   end play   end to   ending   endocarditis   endorsement   endurance