Nainstalujte si:
       

Překlad encounter


encounter = setkání (náhodné); setkat se s (7. p., náhodně); narazit na (4. p.); střetnout se; vyjít vstříc; střetnutí; utkání; srážka; spor; utkat se s (7. p.); potkat (náhodně); souboj; interview; srazit se s (7. p.); střetnout se s; utkat se; narazit; utkávání
casual encounter = náhodné setkání; příležitostné setkání;
chance encounter = náhodné setkání; nahodilé setkání;
sudden encounter = neočekávané setkání; nenadálé setkání;

Překlad encounter z webu:
An encounter with a dark star would have been quite exciting.  Setkání s vyhaslou hvězdou by mohlo být docela vzrušující.
Another such encounter might never come.  Jiné takové setkání už třeba nebude.
The longhoped-for, long-feared encounter had come at last.  Došlo k toužebně očekávanému, dlouho obávanému setkání.
She was about to encounter a man who could easily get her killed.  Měla se setkat s mužem, který by ji mohl dát zabít.
Here she had had the most remarkable encounter of her life.  Starlingová by se měla věnovat skříním, ale táhlo ji to do té cely.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorencumbrance   end cover   end plate   end play   end to   ending   endocarditis   endorsement