Nainstalujte si:
       

Překlad encoder


encoder = kodér; kódovací zařízení; modulátor; koncentrátor; kódovač; převodník; kódování
data encoder = kodér dat; kódovač dat;
encounter   encumbrance   end cover   end plate   end play   end to   ending   endocarditis