Nainstalujte si:
       

Překlad encapsulation


encapsulation = shrnutí; opouzdření; zalévání; obal; zapouzdření; povlak; zapouzdření objektů; mikrozapouzdření; obalení; pouzdro; endokarditida
asbestos encapsulation = zalévání azbestu; zapouzdření azbestu;
encasement   encephalitis   enclosure   encoder   encounter   encumbrance   end cover   end plate