Nainstalujte si:
       

Překlad emulation


emulation = emulace; závodění; napodobování; soutěživost; řevnivost; rivalita; soutěžení; soupeření; emulační; napodobení; soutěživý
terminal emulation = emulace terminálu; napodobování terminálu;
en passant   enacted   enamel   encapsulation   encasement   encephalitis   enclosure   encoder