Nainstalujte si:
       

Překlad empty


empty = prázdný; vyprázdnit se; neobydlený; opuštěný; vyprázdnit; pustý; vysypat; vylít; vypít; hladový; jalový (domácí zvíře); nicotný; planý; bezvýrazný; prostý (zbavený čeho); vypouštět; vybírat; vlévat se; oproštěný; vytékat; zbavit; liduprázdný; lichý
run empty = jet naprázdno; jet bez nákladu; jet s prázdným vozidlem;

Překlad empty z webu:
Empty coffee cups littered the room.  Po celé místnosti se povalovaly prázdné šálky od kávy.
Small, empty and uninteresting.  Malý, prázdný a nezajímavý.
It was empty now.  Nikde nikdo.
They were half empty already.  Byly už na polovině.
I was talking to empty air.  Mluvil jsem do prázdna.
He felt like a big empty jug.  Bruta se cítil jako velký prázdný džbán.
Now he was out in the empty corridor.  Teď se ocitl v opuštěné chodbě.
Mitch felt a nervous pain in his empty stomach.  Mitche nervózně píchlo v žaludku.
They walked slowly in the center of the empty hall.  Kráčeli pomalu prostředkem prázdné chodby.
Then he jumped back again, slashing it through the empty air.  Chceš mě oklamat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorempty stomach   empyema   emulation   en passant   enacted   enamel   encapsulation   encasement