Nainstalujte si:
       

Překlad empty stomach


empty stomach = prázdný žaludek; vyprázdnit žaludek; nulový řetězec
on an empty stomach = na prázdný žaludek;

Překlad empty stomach z webu:
Not on an empty stomach.  Ne, neříkej mi to na prázdný žaludek.
Mitch felt a nervous pain in his empty stomach.  Mitche nervózně píchlo v žaludku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorempyema   emulation   en passant   enacted   enamel   encapsulation   encasement   encephalitis