Nainstalujte si:
       

Překlad emptor


emptor = kupec; kupující; prázdný
caveat emptor = prodej bez záruky; riziko nese kupující;
empty   empty stomach   empyema   emulation   en passant   enacted   enamel   encapsulation