Nainstalujte si:
       

Překlad employer


employer = zaměstnavatel; použivatel; uživatel; objednatel; stavebník; zákazník; chlebodárce; zaměstnanec; odběratel; podnikatel; investor;
references from one's employer = reference od zaměstnavatele; lay duties on the employer = uložit zaměstnavateli povinnosti;

Překlad employer z webu:
My employer runs a sweatshop.  Můj zaměstnavatel je pěkný vydřiduch.
In that sense, his employer was foolish.  V tom ohledu se jeho zaměstnavatel pletl.
My office has called your employer and the school.  Moje kancelář volala vašemu zaměstnavateli a do školy.
I'll have my office contact your employer first 'thing in the morning.  Hned ráno z mé kanceláře zavolají vašemu zaměstnavateli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoremployment   emptier   emptor   empty   empty stomach   empyema   emulation   en passant