Nainstalujte si:
       

Překlad employees


employees = zaměstnanci; zaměstnanecký; podniková rada
government employees = státní zaměstnanci; vládní zaměstnanci;

Překlad employees z webu:
How many employees do you have?  Kolik máte zaměstnanců?
He asked about the other employees of the clinic.  Zeptal se mě na ostatní zaměstnance poradny.
She could sit in it and watch the employees go in.  Mohla by v ní sedět a sledovat zaměstnance, jak procházejí vrátnicí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoremployer   employment   emptier   emptor   empty   empty stomach   empyema   emulation