Nainstalujte si:
       

Překlad employee


employee = zaměstnanec; zaměstnankyně; pracovník; námezdně pracující; zaměstnanecký; pracovní síla; pracující; zaměstnanecké vztahy
customs employee = celní zaměstnanec; celník;
government employee = státní zaměstnanec; vládní úředník; vládní zaměstnanec; white collar employee = zaměstnanec;

Překlad employee z webu:
An employee of mine.  Moje zaměstnankyně.
She's my employee and she knows everything.  Je to moje zaměstnankyně a ví všechno.
We worry more about employee theft and mistakes at the table.  Větší starosti nám dělají kráde­že z řad zaměstnanců a chyby u stolů.
I'm his royal magician, an employee at best.  Já jsem jeho královský čaroděj, jeho zaměstnanec.
There's a window there that looks out on the employee parking lot.  Tam bylo okno s výhledem na zaměstnanecké parkoviště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoremployees   employer   employment   emptier   emptor   empty   empty stomach   empyema