Nainstalujte si:
       

Překlad employed


employed = zaměstnaný; upotřebený; použitý; zaměstnán; investovaný; zaměstnanci; zaměstnaní; jedoucí noha
person gainfully employed = osoba provozující výdělečnou činnost; return on capital employed = výnos z vloženého kapitálu;

Překlad employed z webu:
You employed me as your bodyguard.  Zaměstnal jsi mě jako osobního strážce.
He has employed you as a guide.  Zaměstnal tě jako svého průvodce.
Have you ever employed them?  Použil jste jich někdy?
How many gardeners are employed here, by the way?  Mimochodem, kolik zahradníků je zde zaměstnáno?
They knew that you had employed me as your body guard.  Vědí, že jsi mě zaměstnal jako svého osobního strážce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoremployee   employees   employer   employment   emptier   emptor   empty   empty stomach