Nainstalujte si:
       

Překlad emoluments


emoluments = výdělky; vedlejší příjem; funkční požitky; přehrávat (herec)
director's emoluments = prémie; ředitelské prémie; ředitelské odměny;
Empire   emplacement   employed   employee   employees   employer   employment   emptier