Nainstalujte si:
       

Překlad emitting


emitting = vyzařování; vysílání; vydávající (4. p.); emitující; porucha menstruace
emoluments   Empire   emplacement   employed   employee   employees   employer   employment