Nainstalujte si:
       

Překlad emitter


emitter = zářič; vydavatel; sálač; emitor; kapkovač; emiter; vyzařovač; vysílač; vysilač; emitorový přechod
beta emitter = zářič beta; beta zářič;
common emitter = společný emitor; zapojení se společným emitorem;
microwave emitter = mikrovlnný generátor; mikrovlnný zářič;
emitting   emoluments   Empire   emplacement   employed   employee   employees   employer