Nainstalujte si:
       

Překlad emergency


emergency = záchranný; pohotovostní; stav nouze; naléhavý případ; nouzový; nehoda; nepředvídaný případ; mimořádná okolnost; náhlá příhoda; výjimečný stav; naléhavost; pohotovost; mimořádný; náhradní; výpomocný; nepředvídaná událost; případ nouze; nouze; nárazový
in an emergency = v případě nouze;
state of emergency = výjimečný stav; in case of emergency = v případě nebezpečí;
the state of emergency = stav nouze;

Překlad emergency z webu:
Emergency exit.  Nouzový východ.
For emergency shelter?  Na nouzový útulek?
There were emergency shelters open.  Nouzové útulky byly otevřené.
Please call an emergency meeting.  Prosím, svolej mimořádnou schůzi.
This is just an emergency shelter.  Tohle je jen nouzový útulek.
You could easily call an emergency meeting.  Klidně jsi mohl svolat mimořádnou schůzi.
I have to run, there's an emergency case coming up.  Musím běžet, máme naléhavý případ.
I'd like you to activate the truck's emergency transponder.  Chci, abyste v té dodávce aktivoval nouzový vysílač.
Do you know how long the present state of emergency has been going on?  Víš, jak dlouho tu už trvá mobilizace?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoremergency seat   eminence   eminent   eminent domain   emission   emission check   emission control   emissions