Nainstalujte si:
       

Překlad emergency seat


emergency seat = nouzové sedadlo; sklápěcí sedadlo; pohotovost
folding emergency seat = sklopné sedadlo; nouzové sedadlo;
eminence   eminent   eminent domain   emission   emission check   emission control   emissions   emissions standard