Nainstalujte si:
       

Překlad embryo


embryo = zárodek; embryo; zárodečný; embryonální; nerozvitý; usmrcení embrya
in embryo = v zárodku (ještě); nevyvinutý;

Překlad embryo z webu:
The embryo was the last thing considered.  Embryo bylo až poslední na řadě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoremergence   emergency   emergency seat   eminence   eminent   eminent domain   emission   emission check