Nainstalujte si:
       

Překlad embracing


embracing = objetí (2. p.); objímající; všeobsáhlý
all embracing = všeobsáhlý; široce zaměřený; všeobecný;

Překlad embracing z webu:
He let go of the body he was embracing.  Klika dveří se pohnula.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorembroidered   embryo   emergence   emergency   emergency seat   eminence   eminent   eminent domain