Nainstalujte si:
       

Překlad embrace


embrace = objetí; obejmout (4. p.); sevřít v náručí; obejmout se; chopit se (čeho); uvítat (nabídku); pojmout (okem, myslí); přijmout (přesvědčení, ochotně); vzít za svůj; milovat se (tělesně); souložit; přijetí (názoru, nadšené); pojímání; kopulace; obsahovat
deadly embrace = zablokování; bezvýchodný stav;

Překlad embrace z webu:
Will you embrace me?  Obejmeš mě?
He did not embrace the visitor or shake hands.  Návštěvníka neobjal, ani mu nepodal ruku.
He seemed almost ready to embrace the boy when he hesitated.  Už to vypadalo, že chlapce obejme, když tu zaváhal.
They formed a configuration wide enough to embrace a dus.  Vytvářely útvary dost široké, aby obsáhly celého duse.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorembracing   embroidered   embryo   emergence   emergency   emergency seat   eminence   eminent