Nainstalujte si:
       

Překlad emblem


emblem = symbol; odznak; znamení; emblém; znak; symbolizovat; sloužit jako symbol; značka výrobce vozidla; štítek vozu; symbolický
maker's emblem = logo firmy; logo výrobce; emblém firmy;
manufacturer's emblem = logo výrobce; emblém výrobce;
national emblem = státní znak; státní symbol;

Překlad emblem z webu:
Unconsciously, his hand brushed the hawk emblem on his tunic.  Mimoděk si pohladil rukou odznak jestřába na tunice.
He bore a round shield with the emblem of a raven, wings outspread.  Nesl kulatý štít s obrazem havrana s rozepjatými křídly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorembossing   embrace   embracing   embroidered   embryo   emergence   emergency   emergency seat