Nainstalujte si:
       

Překlad embezzlement


embezzlement = zpronevěra; defraudace; zdefraudování; defraudant
commit embezzlement = dopustit se zpronevěry; spáchat zpronevěru;

Překlad embezzlement z webu:
Embezzlement is common in law firms.  Zpronevěra je v advokátních kancelářích běžná věc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoremblem   embossing   embrace   embracing   embroidered   embryo   emergence   emergency