Nainstalujte si:
       

Překlad elutriation


elutriation = odkalování; praní; vyplavování; plavení; dekantace; elutriace; propírání; scezování; vypírání; rozdružování; vymývání kalu; odkalovač
sludge elutriation = vypírání kalu; vyluhování kalu;
email   embankment   embargo   embargo on   embarrassing   embezzlement   emblem   embossing