Nainstalujte si:
       

Překlad elongation


elongation = prodloužení; prodlužování; roztahování; protahování; natahování; pokračování; výchylka (hvězd.); protažení; poměrné prodloužení; elongace; výkmit; výkyv; výběžek; roztažení; délkové prodloužení; nastavení; natažení; tažnost; nastavování; průtažnost
elastic elongation = elastické protažení; pružné protažení;
specific elongation = poměrné prodloužení; relativní prodloužení;
ultimate elongation = prodloužení na mezi pevnosti; protažení při přetržení;
unit elongation = relativní protažení;
elutriation   email   embankment   embargo   embargo on   embarrassing   embezzlement   emblem