Nainstalujte si:
       

Překlad ellipse


ellipse = elipsa (geom.); výpustka; přetvárná elipsa
strain ellipse = přetvárná elipsa; elipsa přetvoření;
ellipsoid   elongation   elutriation   email   embankment   embargo   embargo on   embarrassing