Nainstalujte si:
       

Překlad elimination


elimination = vyloučení (2. p.); eliminace; vyřazení; eliminování; vypuštění; odštěpování; opominutí; nepřihlédnutí; odstranění; vylučování; odštěpení; likvidace; odklízení; vypouštění; odtržení; potlačení; odstraňování; vyeliminování; eliminační postup
carbon elimination = oduhličení; vyhořívání uhlíku;
eliminator   ellipse   ellipsoid   elongation   elutriation   email   embankment   embargo