Nainstalujte si:
       

Překlad eligible


eligible = přicházející v úvahu; schopný; oprávněný; vhodný; volitelný; způsobilý; zvoleníhodný; žádoucí; příjemný; vhodná osoba; diskontovatelný; hodný zvolení; obsazovaný; předpokládaný; kvalifikovaný; způsobilý pro (4. p.)
eligible for   elimination   eliminator   ellipse   ellipsoid   elongation   elutriation   email