Nainstalujte si:
       

Překlad eligible for


eligible for = způsobilý pro (4. p.); způsobilost pro; finanční prostředky
elimination   eliminator   ellipse   ellipsoid   elongation   elutriation   email   embankment