Nainstalujte si:
       

Překlad elevator


elevator = zdvihač (sval, anat.); zdvihák; zdvihadlo; dopravník (na obilí apod.); obilní silo; elevátor; výškovka; obilnice; sýpky; páka; výtažník; výškové kormidlo; strmý dopravník; proudové čerpadlo; výtahový; zdvihací zařízení; zdvihací stroj; osobní výtah
bucket elevator = korečkový výtah; korečkový elevátor; kapsový výtah;
grain elevator = obilní silo; výtah na obilí;
kidney elevator = elevátor na ledviny; páka na ledviny;
stacking elevator = stohař; stohovací dopravník;

Překlad elevator z webu:
The elevator came.  Přijel výtah.
Now the elevator was activated.  Teď byl výtah aktivován.
They rode the elevator up.  Vyjeli výtahem nahoru.
He nodded, and the elevator started down.  Přikývl a výtah se rozjel.
Case stepped out of the elevator and chose a direction at random.  Case vyšel z výtahu a vydal se nazdařbůh.
Then his sharp ears heard the elevator stop.  Vtom jeho vycvičené ucho slyšelo, že se výtah zastavil.
I had one catch me in the elevator this afternoon.  Dnes odpoledne mě jeden z nich chytil ve výtahu.
They stopped on the ground floor, and the elevator emptied.  Zastavili v přízemí a výtah se vyprázdnil.
She locked the door behind her and pushed the elevator button.  Zamkla za sebou dveře a stiskla přivolavač zdviže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelevatory   eligible   eligible for   elimination   eliminator   ellipse   ellipsoid   elongation