Nainstalujte si:
       

Překlad elephant


elephant = slon; velký formát (papíru); formát psacího papíru; formát kreslicího papíru; formát balicího papíru; sloní; lymfatický otok
pink elephant = bílé myšky (přelud); delirium tremens; see the elephant = nechat se napálit;

Překlad elephant z webu:
He'd had elephant ivory anthrax.  Ze měl sněť ze slonoviny.
Here was an elephant that lived in an enormous conch.  A dále slon, který žil v obrovité ulitě.
Rubin told me he once suffered from elephant ivory anthrax.  Rubin mi řekl, že měl kdysi sněť ze slonoviny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelevation   elevator   elevatory   eligible   eligible for   elimination   eliminator   ellipse