Nainstalujte si:
       

Překlad element


element = prvek (též chem.); základní součást; součástka (podstatná); živel (přírodní); pralátka; nádech (přen.); příchuť (přen.); položka; základní prvek; element; přírodní síla; částice; složka; základ; člen; článek; podstatná součást; část; dílec; faktor
active element = aktivní prvek; obvodový prvek;
adjusting element = ovládací prvek; nastavovací člen; seřizovací prvek;
algorithmic element = algoritmický prvek; prvek algoritmu;
alloying element = legující prvek; legovací prvek; přísada; hradlo;

Překlad element z webu:
The element of surprise is our best defense.  Moment překvapení je naší nejlepší obranou.
The single element on which everything else hinged was the explosion.  Všechno ovšem záviselo na jediném faktoru - na explozi.
There was an element of truth in this.  Moje výpověď přece obsahovala velký kus pravdy.
There is one extra element of control on the submarine.  Na ponorce ještě něco máme.
Of course, there is an element of risk.  Samozřejmě je v tom prvek rizika.
It would also have lost the element of surprise.  Současně by se však také přišlo o prvek překvapení.
It was not bad, and perhaps had some element of success.  Nebyl špatný a měl jistou naději na úspěch.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelephant   elevation   elevator   elevatory   eligible   eligible for   elimination   eliminator