Nainstalujte si:
       

Překlad electronic


electronic = elektronický; elektronkový; elektronový; elektronka; elektronika; radiotechnický; elektronický archív


Překlad electronic z webu:
The electronic readouts all glowed bright green.  Všechny elektronické údaje zářily jasně zeleně.
We haven't had an electronic fault all month.  Neměli jsme závadu na elektronice celý měsíc.
They have you on an electronic leash.  Mají vás doslova chyceného na elektronické udici.
There were mechanical backups to the electronic triggers.  Elektronické spouštěče měly mechanické jištění.
There were microphones and a bank of electronic equipment behind them.  Za nimi byly mikrofony a pult s elektronickým zařízením.
None of the three boats was making any electronic noise.  Nevysílali žádné elektronické signály.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelectronics   elegance   element   elephant   elevation   elevator   elevatory   eligible