Nainstalujte si:
       

Překlad electron


electron = elektron; elektronový; elektronová afinita
Compton electron = comptonovský elektron; Comptonův elektron;
conduction electron = valenční elektron; volný elektron; vodivostní elektron;
impact electron = vyřazený elektron; nárazový zrychlovač;
innermost electron = nejhlouběji položený elektron;

Překlad electron z webu:
The electron microscope.  Elektronový mikroskop.
In principle, the electron microscope was simple enough:  Elektronový mikroskop je v podstatě zcela jednoduchý přístroj.
Nobody told us about any electron microscope.  Ale… nám nikdo o žádným elektronovým mikroskopu nic neřek.
The next screen showed a virus electron micrograph.  Na té další virus na elektronové mikro fotografii.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelectron beam   electronic   electronics   elegance   element   elephant   elevation   elevator