Nainstalujte si:
       

Překlad electricity


electricity = elektrická energie; elektrický; elektrika; zúčtování elektrické energie
static electricity = elektřina statická; statická elektřina;
vitreous electricity = kladná elektřina (elektřina skla); elektřina skla (kladná elektřina); statická elektřina;

Překlad electricity z webu:
The electricity went out of the air.  Elektřina z ovzduší vyšuměla.
Jack, the electricity is acting up again, his wife reported.  Jacku, elektřina zase zlobí, hlásila jeho žena.
Did they have electricity on this island?  Copak je na tomhle ostrově elek­třina?
A kind of jolt, like electricity only not painful.  Já jsem však neumíral.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelectrode   electrometer   electron   electron beam   electronic   electronics   elegance   element