Nainstalujte si:
       

Překlad electrical conductivity


electrical conductivity = elektrická měrná vodivost; elektrická vodivost; energie elektrická
water electrical conductivity = měrná vodivost vody; elektrická vodivost vody;
electrician   electricity   electrode   electrometer   electron   electron beam   electronic   electronics