Nainstalujte si:
       

Překlad electric


electric = elektrický; elektrizující; nabitý elektřinou (jako); ocelová modř; elektrické světlo; elektrika; elektrofonický; elektřina; elektrický vlak; elektrický spotřebič
photo electric = fotonka; fotoelektrický;

Překlad electric z webu:
Electric fire raged overhead.  Vysoko nad lodí zuřivě vybuchovaly elektrické výboje.
No electric shocks, no alarms, nothing.  Nedostala ani elektrickou ránu, ani se nespustil poplach.
Not an electric one.  Ne elektrickou.
A handful of electric lights added a few isolated splashes of light.  Několik elektrických světel přidalo pár osamělých světelných skvrn.
Above the power can, electric lines came down.  Elektrické kabely nad kompresorem spadly na zem.
The flywheel is in here, electric generator on its shaft.  Setrvačník je támhle, elektrický generátor na ose.
There were the police and the electric chair.  A co policie, elektrické křeslo?
There was a sharp snick as the electric light was turned on.  Ozvalo se ostré cvaknutí při otočení vypínače.
He held the small table sideways to the electric light.  Naklonil stolek k elektrickému světlu.
His thoughts had the warm brass smell of an electric clock.  Jeho myšlenky měly ten hřejivý kovový nádech elektrického šoku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelectrical   electrical conductivity   electrician   electricity   electrode