Nainstalujte si:
       

Překlad elbow


elbow = loket; strkat se; ohyb; koleno (trouby, vodního toku ap.); opěradlo (postranní, židle, lenošky); strčit; vrazit; ostrá zatáčka; zákrut; strkat (lokty); rýpat loktem; zatlačit koho (lokty); stočit; postranní opěradlo; zahnout; ohbí; šťouchat loktem
waveguide elbow = vlnovodový ohyb; vlnovodové koleno (oblouk); at the elbow = po ruce;

Překlad elbow z webu:
The elbow bend was too sharp.  Ohyb kolena byl příliš ostrý.
Ramming her elbow sharply back she connected with his belly.  Miriel se prudce ohnala loktem a zasáhla ho do břicha.
She took his elbow and smiled at him.  Zavěsila se do něj a usmála se.
Cadoras rolled to one elbow and grinned.  Cadoras se převalil na bok, opřel se o loket a zazubil se.
Senta swayed aside, ramming his elbow into the man's helm.  Senta ukročil a vrazil mu loket do přílby.
Waylander stepped in and hammered his elbow into the man's jaw.  Tulák udělal další krok a loktem ho praštil do brady.
The girl was stretched out on her elbow on a sofa opposite.  Dívka se natáhla naproti na pohovku a opřela se o loket.
We can't get a crane here, so it's elbow grease.  Můžeme sem dostat jeřáb, ale bude to dřina.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelect   elected   election   electric   electrical   electrical conductivity   electrician   electricity