Nainstalujte si:
       

Překlad elasticity


elasticity = pružnost; elastičnost; ohebnost; elasticita; pružnost motoru; pružnost materiálu; poddajnost; elastomer
demand elasticity = elasticita poptávky; pružnost poptávky;
income elasticity = příjmová pružnost; důchodová pružnost;
plane elasticity = rovinný případ pružnosti; případ pružnosti rovinný;
torsional elasticity = torzní pružnost; pružnost v zkrutu;
elbow   elect   elected   election   electric   electrical   electrical conductivity   electrician