Nainstalujte si:
       

Překlad either


either = buď; jeden; také; jeden nebo druhý; každý (ze dvou); ten nebo onen; kterýkoliv ze dvou; taky; jeden i druhý; oba; ani jeden ani druhý (po záporu); žádný (ze dvou, po záporu); ani ten, ani onen (po záporu); obojí; jeden ze dvou; buď - nebo
from either = buď z (.. nebo z); z obou (2. p.);
not either = ani ne; také ne;
on either = na obou (6. p.); buď pro (4. p.);

Překlad either z webu:
Either of them.  Na žádnýho z nich.
Works either way.  Tak jako tak to funguje.
That's all either of us remembers.  To je všechno, co si oba pamatujeme.
Do you care either way?  Přikláníš se k některé variantě?
Or a hair on either side.  Nebo chlup na každou stranu.
I didn't give a shit either way.  Všichni se prostě střídáme.
What are a few men to either of us?  Co zna­mená pár mužů pro něho nebo pro mne?
He could see a few feet on either side.  Viděl několik metrů na obou stranách.
She did not look into the cells on either side.  Nedívala se do cel po obou stranách.
You press against the ring with the fingers on either side of it.  Ze strany se na něj zatlačí prstem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorejectment   ejector   elastic   elasticity   elbow   elect   elected   election