Nainstalujte si:
       

Překlad effort


effort = úsilí; snaha; námaha; výkon; prací program; program; vypětí; práce; usilovat; plán prací; síla; namáhání; intenzita; pracovní plán; nápor; vypětí sil; namáhaný
accelerative effort = zrychlující síla; urychlující síla;
best effort = maximální úsilí; nejlepší snaha;
desperate effort = zoufalá snaha; zoufalé úsilí;
determined effort = odhodlané úsilí; rozhodná snaha;
every effort = maximální úsilí;

Překlad effort z webu:
Your effort has great value.  Tvůj výkon má velkou hodnotu.
All that effort wasted.  Všechno úsilí vniveč.
It was an effort not to smile.  Dalo fušku se neusmát.
It cost him an effort to stop it.  Jen s velkým ůsilím to zastavil.
I don't know how much effort it cost him, but he did.  Nevím, jakou mu to dalo práci, ale udělal to.
Would you destroy him in the effort to save him?  Zničil bys ho, abys ho zachránil?
It was a mission worthy of the effort it took.  Byl to úkol hodný úsilí, které vyžadoval.
The clues were out in the open, no effort made to conceal them.  Stopy byly příliš jasné, žádná snaha je ukrýt.
He licked again, his face knotting up with the effort of speech.  Znovu si olízl rty, obličej svraštělý úsilím promluvit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreighteenth   either   ejectment   ejector   elastic   elasticity   elbow   elect