Nainstalujte si:
       

Překlad efficiency


efficiency = efektivita; výkonnost; schopnost; zdatnost; účinnost; schopnost výkonu; hospodárnost; efektivnost; výkonnostní; svobodárna; užitkovost; technická výkonnost; efektivní; užitečný výkon; využití; užitečnost; působivost; vydatnost; operativnost
absolute efficiency = absolutní účinnost; absolutní elektrometr;
average efficiency = průměrná účinnost; střední účinnost;
ballistic efficiency = balistická vlastnost; balistická výkonnost;
brake efficiency = brzdicí účinek; účinnost brzdění;

Překlad efficiency z webu:
What you suggest will destroy the efficiency of my fleet!  To, co navrhujete, zničí účinnost mé flotily!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreffort   eighteenth   either   ejectment   ejector   elastic   elasticity   elbow