Nainstalujte si:
       

Překlad effects


effects = efekty; účinky; majetek (movitý)
household effects = domácí svršky; předměty pro domácnost; domácí věci;
ill effects = škodlivé následky; špatné výsledky; škodlivé účinky;
no effects = žádný efekt; nedostatečné krytí;
personal effects = osobní movitý majetek; osobní majetek;

Překlad effects z webu:
The effects were curiously unimpressive.  Výsledek byl podivně prozaický.
Watch closely, the special effects are quite expensive.  Dávejte dobrý pozor, speciální efekty jsou dost drahé!
Starling puts down her personal effects on top of the washing machine.  Starlingová položí všechny věci na pračku.
Mark had seen and felt the effects of alcohol.  Mark viděl a pocítil důsledky alkoholu.
He knew that a variety of bacteria had effects on blood.  Věděl, že různé baktérie mají účinek na krev.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorefficacy   efficiency   effort   eighteenth   either   ejectment   ejector   elastic