Nainstalujte si:
       

Překlad effectiveness


effectiveness = účinnost; působivost; efektivita; efektivnost; užitečnost; platnost; působení; působnost; účelnost; index výkonnosti
brake effectiveness = účinnost brzdění; součinitel využití přilnavosti; brzdicí účinek;
economic effectiveness = hospodářská efektivnost; ekonomická efektivnost;

Překlad effectiveness z webu:
Sexual frustration could impair his effectiveness on the job.  Sexuální zklamání mohlo ovlivnit jeho pracovní výkonnost.
All this could be going on with great effectiveness behind the scenes.  Nákaza se může nepozorovaně rozrůstat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreffects   efficacy   efficiency   effort   eighteenth   either   ejectment   ejector