Nainstalujte si:
       

Překlad effectively


effectively = efektivně; účinně; účinnost
more effectively = efektivnější; účinnější; účinněji;

Překlad effectively z webu:
I mean difficult to quote effectively in a memo.  Chci říct, že je velmi těžké efektivně citovat nějaké poznámky.
If you walk away, then you've effectively bought your way out of jail.  Jestli jen tak odejdeš, pak sis de facto vykoupil cestu z kriminálu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreffectiveness   effects   efficacy   efficiency   effort   eighteenth   either   ejectment